NOWE WSPARCIE DLA RODZIN

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie skierowane jest do osób bezrobotnych (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy) , studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli dla osób, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka;

– opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

– osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Przepisy obejmą także tych rodziców, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej –do 71 tygodni. Rodzice mogą otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do czasu wskazanego terminu.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w ośrodku pomocy .

Wnioski można składać w siedzibie MOPS Kietrz po 15 stycznia 2016r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.