Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2016 roku weszły nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków dotyczą rodzin, w przypadku przekroczenia ustalonego kryterium dochodowego, ( „złotówka za złotówkę”)

Dochód rodziny może przekraczać kwotę wynoszącą odpowiednio 674 zł lub 764 zł (z dzieckiem niepełnosprawnym) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń.

W przypadku przekroczenia jw. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Przy czym, jeżeli ustalona kwota do wypłaty będzie niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa wyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

a) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków,

b) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,

c) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy.

Wnioski można składać po 15 stycznia 2016 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.