Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych od października 2015 roku w pomocy społecznej

Od października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej.
1.Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:
– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł
– dla osoby w rodzinie wynosi 514,00zł.
2. Kwoty zasiłków:
– maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00zł.
– wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00zł.
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wynosi 1.722,00zł.
– świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wynosi
1.335,00zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.