Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku.

Od 1 listopada 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe kwoty zasiłków, dodatków.

1. Kryterium dochodowe:
– 674,00zł, na osobę w rodzinie
– 764,00zł, na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 89,00zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
– 118,00zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
– 129,00zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

3. Wysokość dodatków:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00zł.na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00zł. na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 105,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00zł. miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Kryterium dochodowe do ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka [„Becikowe”]
– 1.922,00zł.
– wysokość [„Becikowego”] dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1.000,00zł.
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00zł. miesięcznie,
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00zł na dziecko,
– wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy wynosi 1.000,00zł. na jedno dziecko,
– wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 153,00zł. miesięcznie,

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego o którym mowa w art. 16a ustawy wynosi 520,00zł. miesięcznie,
Wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wynosi 520,00zł. miesięcznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.