Archiwum autora: Anna Dąbrowska - Siorak

Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych!

MOPS w Kietrzu informuje, że do dnia 14 września 2016 roku osoby otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuacje nauki w szkole.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga!! Przedłożenia zaświadczeń dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych! została wyłączona

RODZINA 500+

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce. Województwo opolskie cechuje najbardziej niekorzystna w kraju sytuacja demograficzna . W naszym regionie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania RODZINA 500+ została wyłączona

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2016 roku weszły nowe przepisy dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków dotyczą rodzin, w przypadku przekroczenia ustalonego kryterium dochodowego, ( „złotówka za złotówkę”) Dochód rodziny może przekraczać kwotę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych została wyłączona

NOWE WSPARCIE DLA RODZIN

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie skierowane jest do osób bezrobotnych (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy) , studentów, rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli dla osób, które … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania NOWE WSPARCIE DLA RODZIN została wyłączona

Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku.

Od 1 listopada 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe dla rodzin ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe kwoty zasiłków, dodatków. 1. Kryterium dochodowe: – 674,00zł, na osobę w rodzinie – 764,00zł, na osobę w rodzinie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty zasiłków rodzinnych, dodatów i zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015roku. została wyłączona

Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych od października 2015 roku w pomocy społecznej

Od października 2015 roku obowiązują nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej. 1.Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej: – dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł – dla osoby w rodzinie wynosi 514,00zł. 2. Kwoty zasiłków: – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Obowiązujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych od października 2015 roku w pomocy społecznej została wyłączona